TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
İYİ İŞLER

İyi İşler projesi, kadın girişimcilerimizin kendi aralarında paylaşım ağı ve iş ortaklığı kurmasına yardımcı olarak, hem bireysel, hem de grup olarak güçlenmelerini destekliyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

boyner grup projesİ

“İş yaşamında cinsiyet eşitliği” konusu bizim için temel bir demokrasi meselesi.

İş dünyası ve toplumun tüm kesimlerinden kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerine destek olmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

İyi İşler ile, kadın girişimcilerin güçlenmesini sağlıyoruz.

Önce kendi tedarik zincirimize baktık. 2015 yılında tedarik ağımızda bulunan iş ortaklarımızın ne kadarının kadın girişimcilere ait olduğuna dair veriyi inceledik. O yıl Boyner Grup özel markalar tedarik ağında yer alan 342 tedarikçiden yalnızca 63’ünün kadın girişimciye ait olduğunu bu 63 firmadan da sadece 53’ünde kadın girişimcinin işin başında ve işin yönetiminde olduğunu tespit ettik.

Bu eşitsiz durum İyi İşler’in doğuşuna sebep oldu.

Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve 2018’den bu yana KAGİDER iş birliği ve uzmanlığı ile gerçekleştirilen proje iş dünyasında kadının güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyor.

1
0
9
2022 yılı İtİbarıyla İyİ İşler projesİnden mezun olan gİrİşİmcİ sayısı
2022’de başlayan 6. dönemi 27 kadın girişimci tamamladı. İyi İşler projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 109’a ulaştı.

İyi İşler, yapısıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Bu programla ilk kez özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket hem kendi tedarikçi ağında hem de sektöründe yer alan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme programı uyguluyor. Kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmelerine, işin sürekliliğini sağlamalarına, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olunuyor.

Boyner Grup’un kendi tedarik zincirindeki girişimcilerle başlattığı program gıda ve elektronik dışında tüm perakende sektörüne üretim yapan kadın girişimcileri de kapsayacak şekilde genişletildi. 2022 yılında ilk kez yurt dışından bir kadın girişimci de projeye dahil oldu. 2022’de kadın girişimcilerin sosyal becerileri, iş becerileri ve finansal becerilerini geliştirecek şekilde 9 hafta sürecek bir program olarak tasarlandı.

İyi İşler eğitimlerinde; iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda girişimcilerin güçlenmelerini sağlayacak kapsamlı bir içerik ile eğitimler sunuldu.

2022’de başlayan 6. dönemi 27 kadın girişimci tamamladı. İyi İşler projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 109’a ulaştı.

“İyi İşler” 2016’da New York’ta gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri Toplantısı’nda da örnek program olarak anlatıldı. Ayrıca projeye ait Gender Smart Business Solution: Case Study Boyner Grup Supply Chain Strength Women In Business yayını IFC tarafından tüm dünyada kullanıma açıldı. Proje “SHE WORKS” platformu tarafından hazırlanan Putting Gender Smart Commitments into Practice: SheWorks Year One Progress Report’ta örnek vaka olarak sunuldu.