NİTELİKLİ EĞİTİM
Her Mağaza Bİr Öğrencİ

Proje kapsamında her mağazada bir öğrenciye eğitim bursu verirken aynı zamanda part time iş imkanı, staj ve istihdamda öncelik sağlıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

br mağazacılık projesİ

“Sürdürülebilirlik başlığının sosyal tarafında Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve iklim değişikliğini düzeltme amacıyla üzerinde uzlaştığı 17 Küresel Amaç’tan kurumumuz için öncelikli konularımızdan biri olan ‘’Nitelikli Eğitim’’ konusunu odağımıza alarak “Her Mağaza Bir Öğrenci” projesini hayata geçirdik.

Projede her mağazamız ile bir öğrenciye eğitim bursu verirken aynı zamanda part time iş imkanı, staj ve istihdamda öncelik sağlıyoruz. Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmak ve tüm şirket içi eğitim, proje ve etkinliklere dahil ederek birlikteliğimizi nitelikli hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.