SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
buluşum

Boyner, Buluşum projesiyle “Benim Bir Buluşum Var” diyen sosyal girişimcilere fonlama ve mentorlük desteği sağlayarak destek olmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

boyner grup projesİ
Buluşum projesiyle “Benim Bir Buluşum Var” diyen sosyal girişimcilere destek olunuyor. Sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve sosyal fayda yaratma odağıyla farklı projeler geliştirmeye odaklanıyoruz.

2015 yılında topluma fayda sağlayacak projeleri olan sosyal girişimcileri desteklemek için Boyner Vakfı’nın itici gücü ve fayda yaratma misyonu ile kitlesel bir fonlama platformu kurduk.

Buluşum, sosyal girişimcileri destekleyen ve stratejik bağışçılığı yaygınlaştırmayı hedefleyen, aynı zamanda kendisi de bir sosyal girişim olan web tabanlı bir platform olarak hayata geçti. Başlangıçta Grup’tan bağımsız bir yapıda planlanan kitlesel fonlama yöntemi Buluşum’u 2020 yılında Boyner Grup bünyesine aldık.

Boyner Grup bünyesinde yer alan Buluşum, sosyal girişim projelerine fonlama ve mentorlük desteği sağlıyor.

Toplumun birçok kesiminden binlerce insanın hayatına dokunan Sinemasal, Yuvarla, SoruSana, E-bursum gibi birçok başarılı proje Buluşum’da fon toplayarak insanların hayatına fark katma yolculuğuna başladı ya da yolculuklarına devam edebildi.

2
0
1
5
BULUŞUM PROJESİ
BAŞLANGIÇ YILI
1
6
SOSYAL GİRİŞİME
DESTEK

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Paylaşımcı, açık, adil, anlayışlı, çeşitliliği kucaklayan, gezegene ve üzerindeki yaşama değer veren bir toplum hayaliyle doğan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF), sürdürülebilir bir yaşam için kültürel değişime katkı vermeyi amaçlıyor. Her sene yüzlerce film arasından seçilen, bütüncül bakış ve yaratıcı çözümler içeren belgesellerden oluşan seçkisi ile izleyicilere sorunun bir parçası olmaktan öteye geçip çözümün bir parçası olabileceklerini hatırlatıyor.

Gelecek Daha Net
Gelecek Daha Net gençlik platformu, Türkiye’deki gençlerin doğru eğitim, meslek ve hayat seçimleri yapmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve bağlantılara sahip olmaları hayalinden ortaya çıktı. Gençlerin hayatlarıyla ilgili bilinçli kararlar alabilmeleri, hayatlarının hâkimi olmaları, proaktif bireyler olmaları önemli. Çünkü dünyanın gençlere ihtiyacı var. Bilinçli, duyarlı, topluma katkı yapacak, kaynakları doğru kullanacak, üreten ve insan gelişimini sağlayacak bireylere ihtiyaç var. İşte bunun için gençlere yatırım çok değerli, geri dönüşü dünyayı kurtaracak bir yatırım bu! Gençlerin hayatlarının en önemli kararlarını alırken yalnız olduklarını ve bilinçli karar almalarını sağlayacak araçlardan yoksun olduklarını gördük. Diğer taraftan, iş dünyası da doğru elemanları arıyor, şirketler yaptıkları yatırımın geri dönüşünü hesaplıyor. Sorunun iki tarafındaki bu paydaşlar birbirlerinden çok kopuklar. Gelecek Daha Net ile bu iki kesimin bir araya gelmelerini sağladık. Profesyonel hayatta olup da gönüllü olarak gençlere yol göstermek isteyen çok kişi olduğunu keşfettik ve umduğumuzdan çok daha fazla kişi kendi isteğiyle platforma dahil oldu.

Yuvarla
Ülkemizde bireysel bağışçılık kültürünü geliştirmek ve sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmak amacıyla yola çıkan Yuvarla, projenin iki yıllık gelişiminin ardından online alışverişlerden sonra klasik anlamdaki mağaza alışverişlerine de bağış sistemini entegre ediyor. Bu şekilde daha fazla alışveriş noktasından çok daha fazla sivil toplum kuruluşuna destek olmayı hedefliyor.

Online alışverişlerde uyguladığımız küsuratları yuvarlama yöntemini, offline satış kanalları için de geliştiren Yuvarla 2018 yılında İş Bankası, Akbank, QNB Finans Bank, ING Bank, Albaraka Türk, TEB ile entegrasyonlar sağlıyor. Bu bankaların kredi kartlarının Yuvarla sitemine tanıtılması ile offline noktalarda yapılan alışverişlerin küsuratlarının yuvarlanması sağlanıyor.

SoruSana
SoruSana, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin birbiriyle etkileşimini ve bilgi paylaşımını artırmayı amaçlayan bir mobil uygulama. Üniversite sınav sürecinde benzer sıkıntılarla karşılaşan ve benzer süreçleri yaşayan gençlerin birbirine destek olmasını hedefleyen sosyal girişim, imkânı ve bilgisi daha fazla olan gençlerin, çözüme ulaşma imkanı daha az olan gençlere destek olmasını sağlıyor.

Buluşum’dan sağlanan destekle SoruSana projesinin tüm ihtiyaçları karşılanarak uygulamanın başka sınavlarla genişletilmesi, Ar-Ge, sunucu ve yaygınlaştırma operasyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor. SoruSana sosyal bir platform oluşturarak öğrencilerin çözemediği soruları birbirleriyle paylaşmasına ve Kars’taki öğrencinin sorusunu İstanbul’daki başka bir öğrencinin öğrendiği pratik yollarla çözmesine imkân sağlıyor. SoruSana herkesin yeni yöntemlerle kendini geliştirmesini ve eğitim alanındaki eşitsizliği azaltmayı amaçlıyor.

Sinemasal
UNICEF’in verilerine göre Türkiye’de 6-17 yaş grubunda yer alan 1 milyon 297 bin çocuk okula gitmiyor, bu çocuklardan 900 bini tam zamanlı veya mevsimlik işçi olarak çalıştırılıyor. Sinemasal, kırsalda yaşayan çoğunluğu dezavantajlı bu çocukları sanatla tanıştırarak hayal güçlerini genişletmeyi hedefliyor. Sinema sayesinde imkanları kısıtlı olan çocuklar için hiç bilmedikleri bir dünyanın kapısı aralanıyor. Kültür-sanatın düşündürücü gücüyle çocuklar kendi potansiyellerinin farkına varıyor, sanatsal aktiviteler yoluyla yaratıcılıklarını keşfediyor ve yeni ufukların heyecanını paylaşıyor. Hayata dair alternatiflerinin farkına varan çocukların daha iyi bir gelecek hayal etmeleri ve ilham kaynağı olabilecek kişilerle de tanışmalarına olanak sağlanıyor.

Ustamdan
Türkiye’de zanaatı ve zanaatkarı kucaklayan Ustamdan projesi, Anadolu’ya ait ürünleri ve Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Ustamdan projesi aynı zamanda taşrada yer alan ustalar ve çıraklar için istihdam imkânı sağlamayı, böylelikle her bölgede o bölgeye özel ekonomik sürdürülebilir değerler yaratmayı, bir yandan da yerel kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Ustamdan projesi ayrıca, Anadolu’daki lokal değerleri korumayı, hak ettiği noktaya ulaştırıp sürdürülebilir hale getirerek yerel ekonomilerin ve kültürel değerlerin korunması ve güçlendirilmesi ile yerel ekonomilerin büyümesini de sağlıyor. Proje, kültürel değerleri yaratıcı fikirlerle günlük hayata taşıyan bir dünya markası olmak için yola çıktı. Genç ekip, yaratıcı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bakış açısı ile çalışıyor.

Buluşum sayesinde, bin yıllık usta ellerin hikayelerinin kısa film serisi ile ölümsüz hale getirilmesi ve böylelikle Ustamdan projesinin tanıtılması ve köklü değerlerin gelecek nesillere de taşınması planlanıyor.

E-Bursum
E-Bursum, eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla kurulmuş bir sosyal girişim. Türkiye’deki manuel burs sistemini dijital sisteme taşıyan sosyal girişim, hem öğrencilerin eğitimleri için gerekli olan finansal kaynağa erişmelerini kolaylaştırmayı hem de burs veren destekçilerin daha sistematik ve demokratik bir burs sürecine sahip olmalarını sağlamak için çalışıyor.

Sistematik hale getirilmiş burs sisteminin yanı sıra, E-Bursum temel finansal okuryazarlık eğitimi, sosyal etki ölçümü ve online mentorlük ile burs verenlerin etkilerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

E-Bursum, Buluşum’dan aldığı destekle yeni nesil burs yöntemi olan “Kitlesel Burs Fonlama” sistemini geliştirmeyi hedefliyor.

Freepark
Freepark, engelli park alanlarının engelsiz kişiler tarafından işgalinin önlenmesi amacıyla geliştirilmiş, özel bariyer ve mobil uygulamadan oluşan bir park sistemi çözümüdür.

Projenin hedefi bu problemin olduğu Türkiye ve Meksika gibi tüm ülkelerde bu çözümü yaygınlaştırmak ve herkes için daha ulaşılabilir ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı alanlar yaratmak.

Sesli Durak
Sesli Durak, görme engellilerin, otobüs duraklarında beklerken hangi otobüsün durağa geldiğini bilememeleri problemine çözüm üretmek için geliştirilmiş bir akıllı telefon uygulaması olarak hayata geçirildi. Görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden sesli olarak haberdar olmalarını sağlayan Sesli Durak, durağa yaklaşan ve durakta bulunan otobüslerin hangi hatta ait olduklarını kullanıcılarına söylüyor.

begoodto.me
begoodto.me iyilikleri, iyi davranışları ve pozitif hareketleri yaymak ve çoğaltmak amacıyla kurulmuş bir sosyal girişim. İnsanların birbirine, doğaya ve hayvanlara karşı daha anlayışlı olmaları ve iyi davranmaları isteğiyle yola çıkıldı. Bu davranışın da sürekli pozitif örneklerle desteklenmesi sağlandı. Günlük hayatta farklı kaynaklardan çok fazla olumsuz davranış örneklerine maruz kalınabiliyor. Bunların olumlularla değiştirilmesi ve küçük iyiliklerin daha büyük iyiliklere dönüştürülmesi isteniyor. Bu amaçla hem iOS hem Android için bir mobil uygulama yapıldı. Kullanıcıların paylaştığı iyi hikayeler sayesinde iyilikle ilgili farkındalık artarken, uygulamaya entegre edilen puan sistemi sayesinde küçük iyilik paylaşımları daha büyük iyiliklere dönüştürülüyor.

Heartish
Genç bir girişimci olan Tuba Yıldız’ın bir yıl önce hayata geçirdiği Heartish, kadın istihdamını artırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir moda markası olarak dikkat çekiyor. Sosyal açıdan sorumlu bir marka rolünü üstlenerek; çevresel ve finansal olarak yerel üretimi desteklemeye odaklanan Heartish, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen geleneksel kumaşları, birer moda ürününe dönüştürüyor. Kadın girişimciliğini, yerel üretimi, istihdamı ve sürdürülebilirliği merkezine alan Heartish, yerli kumaşların global pazarda bilinir hale getirilmesini amaçlıyor.

Genç tasarımcıları; üreticiler ve yeni pazarlar ile buluşturan Heartish; Hatay'dan Antakya ipeği, Mardin ve Şanlıurfa'dan keçe, pazan ve kaşmir, Denizli'den buldan kumaşı, peştemal ve keten, Tokat'tan Tokat taş baskı, Trabzon'dan Keşan bezi, Gaziantep'ten kutnu, İzmir'den Ödemiş ipek ve Rize'den kendir kumaşlarına genç moda tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonlarla hayat veriyor.

quakecom
Quakecom, deprem sonrasında yıkılan binalarda duyduğumuz “Sesimi duyan var mı?” cümlesini ortadan kaldırmak için Damla Akyüz liderliğinde 6 üniversite öğrencisi tarafından hayata geçirildi. Deprem sonrası yıkılan binalarda enkaz altındaki kişileri belirleyerek koordinasyon merkezine anlık olarak iletmeyi hedefleyen Quakecom, kurtarma ekiplerinin ilk 72 saatte daha etkili bir şekilde çalışmalarına destek oluyor.