ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ/KAPSAYICILIK
Boyner Grup Gönüllülerİ

Boyner Grup Gönüllüleri (BGG), işine, gönüllülere, gönüllülüğe tutkulu, kurumsal bir takımdır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

boyner grup projesİ

Boyner Grup Gönüllüleri (BGG), işine, gönüllülere, gönüllülüğe tutkulu, kurumsal bir takımdır.

BGG hayatın renklerini kullanarak, toplumsal fayda sağlayan ve bundan haz alan; tutkulu, azimli, hedefleri olan eğlenceli bir yapıdır. Sosyal ve çevresel sorunların tespitine ve çözümüne, yenilikçi, cesur, proaktif, yaratıcı, sorumlu, yaklaşım ve sürdürülebilir uygulamalarla kurumsal çözüm ortağı olunuyor.

Boyner Grup Gönüllüleri (BGG); 2002 yılından bu yana her yıl belirlediği temalarda proje ve etkinlikler ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sunuyor. Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştıran gönüllüler, paydaşların da düzenlediği organizasyonlara katılım sağlayarak etki alanını geliştiriyor. Boyner Grup Gönüllüleri, etkinlik ve kampanya projelerini; ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, dezavantajlı grupların sosyalleşmeleri, kaynak geliştirme, motivasyon artırma, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, çevre duyarlığının ve stratejik hayırseverliğin geliştirilmesi kalemleri altında şekillendirerek oluşturuyor.