BM KadInIn Güçlenmesİ
Prensİplerİ

Boyner Grup olarak, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri kapsamında faaliyet gösteriyoruz.