Etik kurallarının parçası olan ‘‘Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’’ ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm Boyner Grup faaliyetlerinde önlenmesi, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyum sağlanması hedefleniyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

İtibarımız her şeyden önemlidir. Güçlü etik ilke ve değerlere sahip ve demokrasiyi sahiplenen Boyner Grup’ta hesap verebilirlik ilkesi tüm pozisyonlar için aynı yüksek standartlarla uygulanır.

İtibarımız her şeyden önemlidir. Güçlü etik ilke ve değerlere sahip ve demokrasiyi sahiplenen Boyner Grup’ta hesap verebilirlik ilkesi tüm pozisyonlar için aynı yüksek standartlarla uygulanır.

Etik kurallarının parçası olan ‘‘Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’’ ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm Boyner Grup faaliyetlerinde önlenmesi, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyum sağlanması hedefleniyor.

Politikamız grup şirketlerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Boyner Grup olarak yolsuzlukla mücadele ederek, dürüst ve şeffaf hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Yolsuzlukla Mücadele

Boyner Grup Yolsuzluk ile Mücadele Politikası, sadece Boyner Grup çalışanlarını değil Boyner Grup adına hareket eden tüm paydaş ve iş ortaklarını da kapsıyor.

Söz konusu kapsam içerisinde; Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm Boyner Grup çalışanları, dış hizmet satın alınan şirketler ve çalışanları, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar ve dış denetçiler de dahil olmak üzere, Boyner Grup adına iş veya görev yapan tüm kişi ve kuruluşlar yer alıyor.

Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Yasal düzenlemelerin,
İnsan kaynakları uygulama esasları ile Toplu İş Sözleşmesi’nin,
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uyulması taahhüt edilen ilkelerin,
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, Boyner Grup Etik İlkeleri’nin tamamlayıcı bir parçasıdır.

Etik ilkelerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi Boyner Grup yönetiminin yetkisindedir. Boyner Grup çalışanlarının bu ilkeleri ihlal edecek davranışlarda bulunması sonucu gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu konuların incelenmesi ve raporlanması yetkisi, Boyner Grup Etik Kurulu’na aittir. Boyner Grup çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk konusunda karşılaştıkları ya da şüphelendikleri durumları Boyner Grup Etik Kurulu bildirim adresine iletir.

Etik Kurul

Çalışma ilkelerinin rehberliğinde, şirketlerin kendi iç yapılarında ve Boyner Holding A.Ş.’de etik kurullar bulunuyor. Boyner Grup değerleri ve çalışma ilkelerine ya da yasalara aykırı durumlarda; uyarı, şikâyet ve ihbarları incelemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak ve çalışanın bildirimlerini cevaplandırmak bu etik kurullarının görevidir.

Boyner Grup şirketlerinin tamamında, etik sorunların veya durumların çalışanlar tarafından bildirilebilmesi için her şirketin etik kuruluna özel e-posta adresleri tanımlanarak başvuruya yönelik bir iletişim kanalı yaratıldı.

Çalışanlar, etik olmadığını düşündükleri bir durum ya da olay karşısında, kendi şirketlerindeki etik kuruluna şikâyette bulunarak durumu bildirebiliyor. Sorunun çözümlenmesi için doğrulama araştırması ile yola çıkılıyor, vakanın doğruluğu neticesinde iç soruşturmanın detayları raporlama sistemi ile kayıt altına alınıyor. Etik kurulları, bir ihlal oluşturduğunu tespit ettikleri durumlarda iş ilişkisinin sonlandırılmasına kadar çeşitli yaptırım önerilerinde bulunabiliyor. Etik kurullarında şirket çalışanlarının oyları ile seçilen çalışan temsilcileri de görev alıyor. Çalışan temsilcileri için aday olma kriterleri arasında en az üç yıldır etik kurula aday olduğu şirkette çalışıyor olmak ve daha evvel etik konularda herhangi bir uyarı veya yaptırım almamış olmak şartı aranıyor.

Çalışan temsilcileri çalışanların oyları ile seçiliyor. Boyner Grup çalışma ilkelerinde açıkça tanımlı olan etik davranma ve şeffaflık tüm çalışanların sorumluluğu olarak görülüyor.

Çalışanların çalışma ilkeleri el kitabımız uyarınca etik olmayan durumlar için öncelikle çalıştıkları şirket etik kurullarında ihbar-bildirim haklarını kullanmalarını ancak her zaman makul gerekçeler dahilinde Boyner Holding A.Ş. etik kuruluna da başvurabilecekleri çalışma ilkeleri el kitabında tanımlıdır.

Boyner Grup çalışma ilkeleri kapsamında etik kurullar temelde “İş Yerinde Demokrasi ve İnsan Onurunun Korunması” konularını içermekte ve bu konuların tesisi için gerekli politika ve mekanizmaların tanımlanması sorumluluğunu almaktadır.

Etik Kurullar İhbar Hatları

Boyner Holding Etik Kurulu’na ulaşmak için,
etik@boynergrup.com

Boyner Büyük Mağazacılık Etik Kurulu’na ulaşmak için,
etik@boyner.com.tr

Altınyıldız Etik Kurulu’na ulaşmak için,
etik@altinyildiz.com.tr

BR Mağazacılık Etik Kurulu’na ulaşmak için,
etikkurul@brmagazicilik.com.tr

Hopi Etik Kurulu’na ulaşmak için,
etik@hopi.com.tr