Boyner Grup'ta temel hedefimiz insan onuruna yakışan iş ve iş ortamı yaratmaktır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Boyner Grup, çalışanları, yöneticileri ve misafirleri için ayrı ayrı hazırlanan rehber yayınlarını; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması ve yayılması için etkin bir şekilde kullanır.

Boyner Grup'ta temel hedefimiz insan onuruna yakışan iş ve iş ortamı yaratmaktır.

Boyner Grup çalışanları için insan onuruna yakışan, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını tesis etmek önceliklerimizden biri.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini “İşveren Sorumlulukları”, “İşveren Vekili Yetki ve Sorumlulukları” ve “Çalışan Sorumlulukları” başlıklarında kurguladık.

Tüm çalışanlarımız ve tüm yönetim ekibimiz kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde İSG yönetimine katılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarında çalışan temsilcileri görev alıyor.

Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının kayıtları ve raporlamaları ortak bir yazılım üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Platformdan İSG yasal sorumlulukları ile ilgili performans raporu alınıyor.

Çalışanlar, yöneticiler ve misafirler için ayrı ayrı hazırlanan rehber yayınlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasında yardımcı kaynaklar olarak kullanılıyor.

Rehberler iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve yayılması için etkin bir şekilde kullanılıyor.

2022 yılında Boyner Grup Akademi desteği ile gerçekleştirilen web seminerleri ile çalışanlara İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri ile Çevre ve Atık yönetimi gibi konularda eğitimler verilmiştir.

İş sağlığı ve güvenlİğİ eğİtİmlerİne katılan kİşİ sayısı ve eğİtİm saatİ
53.032 SAAT
6.574 kİŞİ
2018
34.964 saat
4.358 KİŞİ
2019
16.437 saat
5.975 KİŞİ
2020
31.951 saat
8.448 KİŞİ
2021
80.772 saat
11.871 KİŞİ
2022
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi” başlıklarını kapsamaktadır.

2020 ve 2021 yılında COVID-19 ve Acil Durum Bilgilendirme Eğitimleri dahil edilmiştir.
Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde küçük de olsa bildirimlerin önemli olduğunu, sorunun nedenini ortadan kaldırmak için bu bilgilerin iletilmesi gerektiğini anlatıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Görev aldıkları konumlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal uyumdan, alınan tedbirlerin uygulanmasından, ramak kala bildirimlerinden ve düzenleyici aksiyonların tanımlanmasından sorumlu olan 61 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu vardır. Bu kurullarda 74 çalışan temsilcisi yer almaktadır.

Boyner Grup bünyesinde;

24 konumda İSG uzmanı ataması,
28 konumda İş Yeri Hekimi ataması,
3 konumda İş Yeri Hemşiresi ataması,
61 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve bu kurullarda görev alan 74 çalışan temsilcisi vardır.

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. bünyesinde 19 İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ataması bulunurken, mağaza ve merkez ofise ataması yapılmış 24 iş yeri hekimi bulunmaktadır. 31 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda 45 çalışan temsilcisi görev almaktadır.

Boyner Holding A.Ş.’de 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 1 hekim ve 1 hemşire görev almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda 2 çalışan temsilcisi bulunmaktadır. BR Mağazacılık Tic. A.Ş.’de 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve 1 hekim görev almaktadır. 4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda 4 çalışan temsilcisi bulunmaktadır. Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.’de 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ataması bulunurken, 1 adet işyeri Hekimi ve hemşiresi görev almaktadır. Firma genelinde 6 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda 4 adet çalışan temsilcisi görev almaktadır. Hopi (BNR Teknoloji A.Ş.)’de 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve 1 hekim görev almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda 2 çalışan temsilcisi bulunmaktadır.

1
1
.
8
7
1
İSG EĞİTİMLERİNE
KATILAN KİŞİ SAYISI
2
4
konumda İSG
Uzmanı ataması
2
8
konumda İş Yerİ
Hekİmİ ataması
6
1
İş Sağlığı ve
Güvenlİğİ Kurulu
7
4
İş Sağlığı ve Güvenlİğİ Kurulu temsİlcİsİ
0
3
konumda İş Yerİ Hemşİresİ ataması
Yaklaşık 2 yıl süren olağanüstü dönemin ardından, 2023 yılında kazalara sebep olan durumlar yeniden etüt edilerek, düzeltici faaliyetler ve ilave eğitim çalışmaları hayata geçirilecektir.

İş Kazası İstatistiklerimiz
İstatistikler bize geliştirmemiz gereken alanlar hakkında önemli yol haritası sunarken, oluşturduğumuz bilinç sebebiyle her geçen yıl daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını tesis etmek için çalışmalarımızı geliştiriyoruz.

Çalışanlar açısından, sıyrık-çizik vb. küçük yaralanmalar iş kazası olarak görülmediği için ilgili birimlerin bilgisine sunulmaz iken, yaptığımız eğitimlerde küçük de olsa bildirimlerin önemli olduğunu, sorunun nedenini ortadan kaldırmak için bu bilgilerin iletilmesi gerektiğini anlatıyoruz.

Eğitimler sayesinde geçmiş yıllarda yapılması gerekirken yapılmayan bildirimlerin son yıllarda ihmal edilmeden ilgili birimlere iletildiğini söyleyebiliriz.

61 kurulumuz ve 74 çalışan temsilcimizle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal uyum, alınan tedbirlerin uygulanması, ramak kala bildirimleri ve düzenleyici aksiyonların tanımlanmasını sağlıyoruz.

2022 iş kazası verilerine baktığımız zaman 2021 yılında çalışan başına düşen %1,93’lük oranın %3,05’e yükseldiğini görüyoruz.

Bu oranlara firma bazında baktığımız zaman; perakende alanında faaliyet gösteren BR Mağazacılık A.Ş.’de ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ’de kaza oranlarının pandemi öncesi 2019 yılına yakın seyrettiğini tespit ettik. Mağaza kazalarında, 2022’de koronavirüs tedbirleri dolayısıyla hizmetin kısıtlı verildiği 2020 ve 2021 yıllarına göre kısıtlı bir yüzdesel artış gözlemledik.

Mağazalarda yer alan personel sayısındaki artış, doğal olarak oranı artırmaktadır.
Pandemi sonrası dönemde yeniden tam kapasiteye dönen ve %66 oranında üretim artışı gerçekleştiren grubumuzun üretim şirketi Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’de benzer bir durum söz konusudur.

Yaklaşık 2 yıla yakın süren olağanüstü dönemin ardından, 2023 yılında kazalara sebep olan durumlar yeniden etüt edilerek, düzeltici faaliyetler ve ilave eğitim çalışmaları hayata geçirilecektir. Kaza oranının düşüş eğrisine geçmesi planlanmaktadır.

EĞİTİMLERE KATILAN TOPLAM VE KADIN KATILIMCI SAYISI
%1,87
2018
%2,40
2019
%1,94
2020
%1,93
2021
%3,05
2022