Boyner Grup, hedeflerine tüm çalışanlarının katılımı ve katkısı ile ilerliyor ve bu yolda sağlanan her fikre, her çalışanına değer veriyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Boyner Grup şirketlerinde fırsat eşitliği ilkesi, eğitim ve gelişim alanları için de benimseniyor ve çeşitli eğitim ve gelişim programları hayata geçiriliyor.

Çalışan Katılımı
Boyner Grup, hedeflerine tüm çalışanlarının katılımı ve katkısı ile ilerliyor ve bu yolda sağlanan her fikre, her çalışanına değer veriyor.

Daima iyi bir aile gibi karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve iş birliği esasıyla çalışmak; tüm Boyner Grup çalışanlarının performansları dışında herhangi bir farklılık gözetilmeden çalışmasına, yükselmesine, gelişmesine sürekli olarak fırsat vermek; ailenin güvenilirliğini, sıcaklığını, keyfini yaşamak ve yaşatmak bizim için büyük önem taşıyor.

Katılımı sağlamak ve geliştirmek adına iletişim faaliyetleri yürütülüyor, yapılan bütün çalışmalar ve grubun güncel haberleri çalışanlara iletiliyor.

İki yönlü olarak kurgulanan iletişim politikamız sayesinde, grup şirketlerindeki açık pozisyonlar, şirketlerin başarıları, çalışana özel kampanyalar, düzenlenen konferanslar, kurumsal sorumluluk alanında yapılan projeler ve gönüllülük etkinlikleri hakkındaki haber ve bilgiler paylaşılırken aynı zamanda çalışanların görüş ve önerileri alınıyor, değerlendiriliyor.

Sosyal medya kanalları ve web sitesi yönetimi ile iç ve dış paydaş iletişimi güçlendirilirken aynı zamanda şirkete ait en güncel haber ve bilgiler sunuluyor.

Etik kurullar ve İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları çalışanların yönetime katıldığı mekanizmalar olarak tanımlıdır.

EĞİTİMLERE KATILAN TOPLAM VE KADIN KATILIMCI SAYISI
2.674
855
altınyıldız
fabrİka
1.562
621
br
mağazacılık
360
203
hopİ
4.649
2.564
boyner büyük
mağazacılık
57
34
boyner
holdİng
TOPLAM
KADIN

Çalışan Gelişimi
Boyner Grup’ta liyakat esastır. Çalışanların hak ettikleri ve hedefledikleri pozisyonlara gelmeleri için demokratik ve eşitlikçi kriterler uygulanır. Kariyer gelişimleri için destek programları sunulur. Fırsat eşitliği ilkesi izlenerek, çalışanlara yönelik kişisel gelişim, mesleki gelişim, iş sağlığı ve çalışan güvenliği gibi başlıklardaki tüm eğitimlere katılım, eğitim saati ve eğitim yatırımı metrikleri cinsiyet kırılımlı olarak takip edilir. Her yıl hayata geçirilen programlar değerlendirilir, eksikler belirlenip gelecek yılın aksiyonları planlanır.