Boyner Büyük MağazaCILIK
AR-GE Merkezİ

Boyner Büyük Mağazacılık Ar-Ge Merkezi ile rekabet avantajı yaratacak yenilikçi çözümleri geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Ar-Ge merkezlerinin birleştirilmesi ile Boyner Büyük Mağazacılık Ar-Ge Merkezi, 2022 yılında hayata geçirdiği proje sayısını bir önceki yıla göre %45 artırarak 13’e çıkardı.

2020 yılında başlattığımız yeniden yapılanma planı kapsamında grup bünyesinde yer alan Ar-Ge merkezlerinin birleştirilmesi yarattığımız katma değeri büyüttü. Bu sayede 2022 yılında hayata geçirdiğimiz proje sayısı bir önceki yıla göre %45 artarak 13’e çıktı.

Toplam 795 metrekare alanda konumlanan Ar-Ge merkezinin 2022 istihdam sayısı 99 oldu.

%14’ü yüksek lisans, %67’si lisans, %18’i ön lisans, ve %1’i lise ve dengi okullardan mezun olan çalışanlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda mesleki gelişim alanında yatırım yapılarak, eğitim imkanları sağlandı.

Çatısı altında üretimden perakendeye, e-ticaretten yatırıma kadar farklı alanlarda şirketler bulunan Boyner Grup’un tüm operasyonları için fayda yaratma odaklı araştırmalar yapılan Ar-Ge merkezimizde 2022 yılında da grubun uçtan uca bütünleşmiş yapısını oluşturacak ve güçlendirecek çözümler geliştirildi.

2
4
BBM AR-GE Merkezİ
2022 yılı toplam
ar-ge proje sayısı
7
9
5
m2
BBM AR-GE Merkezİ
2022 yılı toplam
faalİyet alanı
9
9
BBM AR-GE Merkezİ
2022 yılı toplam
çalışan sayısı

Grubun e-ticaret alanındaki büyüme ivmesini artıracak projelerin de hayata geçirildiği Ar-Ge merkezinin çalışmaları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK ile ortak yürüttüğü HAMLE Dijital Dönüşüm Çağrısına yapılan ve destek onayı bekleyen başvuru da yer aldı.

Diğer taraftan 1.707 sipariş Ar-Ge projesi onaylanan merkezin 2023 yol haritasında “Eureka” kapsamındaki ortak arayışı önemli bir yer tutuyor. Üniversite–Sanayi iş birliğinin sağlanması, akademik ilginin sanayide uygulamaya aktarılabilmesi ve böylece üniversitelerdeki bilginin hızla teknolojiye dönüştürülmesinin sağlanması gibi temel misyonları bulunan Ar-Ge merkezi bu kapsamda birçok iş birliğini hayata geçirdi.

Ar-Ge merkezlerinde ortaya çıkabilen “İşletme körlüğü” riskini yok etmek için projelerin akademik boyutta değerlendirildiği merkezde Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Kılınç ve Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bozyiğit’ten danışmanlık alınıyor.

Bu sayede, projelerin başarı şansının artırılması ve Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Merkezin ayrıca TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) projeleri de bulunuyor.

Ar-Ge merkezimiz; çalışanlarımızın lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine verdiği destek ve yarattığı potansiyel iş birlikleri ile grubumuza değer katmayı sürdürüyor.

6
6
BBM AR-GE Merkezİ
Lİsans MEZUNU
ÇALIŞAN SAYISI
1
8
BBM AR-GE Merkezİ
ÖN Lİsans MEZUNU
ÇALIŞAN SAYISI
1
4
BBM AR-GE Merkezİ
2022 yılı toplam
çalışan sayısı