Tedarİk Zİncİrİ
Sürdürülebİlİrlİğİ

Boyner Grup olarak, “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilkesi gereğince müşterilerimize sunulan ürünlerin şeffaflığını, hesap verilebilirliğini ve tedarik ağının sosyal uygunluğunu sağlayarak hizmet veriyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Boyner Grup markalarımız için üretilen ve satın alınan ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasalları denetim ve gözetim altında tutuyoruz.

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği, ürün süreçlerinin üretim ve hizmet ağının temelini oluşturur.

Tedarik zinciri sürdürülebilirlik yönetimi, çevresel etkileri en aza indirirken, sosyal refahı ve tedarik zinciri kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için tedarik zinciri operasyonlarının, kaynaklarının, bilgilerinin ve fonlarının yönetimini kapsar.

Bu alandaki çalışmalar, “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ilkesi gereğince müşterilere sunulan ürünlerin şeffaflığını, hesap verilebilirliğini ve tedarik ağının sosyal uygunluğunu sağlayacak şekilde devam ediyor.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği başlığı altında;

- Ürünlerin üretim sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini iyileştirmek,
- Lojistik ağında bulunan iş ortakları ile başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere insan onuruna yakışan iş ortamları kurmak,
- Uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmak,
- İşin sürekliliğini sağlamak, marka bütünlüğünü korumak,
- Etkin kaynak ve işletme maliyetlerinin yönetimini yapmak, tedarikçilerin de yapmasını teşvik etmek,

amaçlı çalışmalar yürütülüyor.

2
.
1
0
9
SON 10 YILDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
DENETİM SAYISI
“Temiz Üretim İlkeleri”, “Çalışan Hakları” ve “Kimyasal Güvenliği” kapsamında, tedarikçilerin standartlara uygunluğunu da sözleşmeler düzeyinde takip eden Boyner Grup, sosyal uygunluk denetimlerine 2013 yılında başladı.

“Temiz Üretim İlkeleri”, “Çalışan Hakları” ve “Kimyasal Güvenliği” kapsamında, tedarikçilerin standartlara uygunluğunu da sözleşmeler düzeyinde takip eden Boyner Grup, sosyal uygunluk denetimlerine 2013 yılında başladı.

Tekstil üretimi alanında faaliyet gösteren Altınyıldız Tekstil Fabrikası ürünlerini EKOTEX belgeli olarak piyasaya çıkaran Grup, ürünlerin kimyasal güvenliğini “3. Parti Laboratuvar Analizleri” ile kontrol ediyor.

Müşterilere sunulan ürünlerin üretim süreçlerini kontrol etmek, ürünler için tedarikçilerin kullandığı malzemelerin müşteri sağlık ve güvenliğine uygunluğunu sağlamak için satın alınan ürünlerin yaşam döngülerinin analizi ve üretim koşullarının çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği bakımından uygunluğu sözleşmelerin yanında Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ekibinin yönetiminde denetimler ile de doğrulanıyor.

Tüm bu faaliyetler sonucunda, eksik veya yetersiz olduğu tespit edilen konularda tedarikçilere yönelik geliştirici eylemde bulunmaları amacıyla düzenleyici aksiyon planları hazırlanıyor.

Sosyal uygunluk denetimleri Haziran 2013–Mart 2020 tarihleri arasında kesintisiz olarak devam etti. Mart 2020’de ise Covid-19 vakalarının ülkemizde de görülmeye başlaması üzerine, ilk vaka kayda girmeden önce, denetmenler ofise çekilerek saha faaliyetleri durduruldu. Mart’ta durdurulan saha denetim faaliyetlerine Haziran ayında Covid-19 önlemlerine uygun şekilde yeniden başlandı. Vakaların Eylül ayında yeniden yükseliş trendine geçmesi ile saha denetimleri bir kez daha durdurularak, uzaktan kontrol sistemine geçildi.

Devam eden sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemlerinin kalktığı 2021 yılı yaz aylarına kadar saha denetimi gerçekleştirilmedi, Temmuz 2021 itibarıyla tekrar sahaya dönüldü. Pandemi önlemlerine maksimum seviyede dikkat edilerek gerçekleştirilen denetimlerde, üreticiler hem mevcut denetim araçları üzerinden hem de ayrı bir pandemi formu ile insan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği alanlarındaki kurallar üzerinden izlendi. Temmuz 2021’den sonra sosyal uygunluk denetim çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Sosyal uygunluk denetİmleRİmİz
122
57
2014
237
66
2015
307
159
2016
92
109
2017
159
136
2018
74
238
2019
26
16
2020
49
68
2021
127
33
2022
YENİ TEDARİKÇİ DENETİMİ
takİP ZİYARETİ