SOSYAL
UYGUNLUK

2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) imzaladığımız 10 temel ilkesine uymaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Boyner Grup, 2019 yılında kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil oldu.

Yönetim sistemleri
› Yasal belgeler
› Çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların yönetime katılım mekanizmaları
› Çalışma sözleşmeleri› Çalışma kayıtları

Çalışan Hakları, Sağlığı ve Güvenliği
› Çalışma saatleri ve izinler› Gece çalışması
› Fazla mesai saatleri› Haftalık ve yıllık izinler

Ödemeler ve sosyal faydalar
› Asgari ücret› Ödeme yöntemleri
› Fazla mesai ödemeleri

Ayrımcılık yapmama politikası
› Eşitlik ilkesi

Disiplin prosedürü
› Savunma hakkı

Gebe ve genç işçilerin çalışma koşulları
› Çalışma koşulları› Çalışma saatleri› Yıllık izinler

Çocuk işçi ve zorla çalıştırmanın önlenmesi

Tıbbi hizmetlere erişim
› Gebe kadınların rutin muayene izinleri
› İş kazaları bildirimi› İlk yardım eğitimleri

Servis güvenliğiYangın güvenliği
› Acil durum eğitimleri
› Acil durum sorumluları
› Tedbir alıcı ve koruyucu malzemeler

Bina güvenliği

Kimyasal güvenliği
› Bilgi formaları
› Kişisel koruyucular

Elektrik güvenliği
› Belgelendirme
› Koruyucu tedbirler

Makina güvenliği
› Eğitim› Bilgilendirme
› Kişisel koruyucular

Atık yönetimi enerji ve su yönetimi
› Belgelendirme

İş yeri temizliği
› Eğitimler

1
1
,
5
TON
BOYNER GRUP
2023 YILI PLASTİK
AZALTIM TAAHHÜDÜ
Boyner Grup, 2013 yılında global düzeyde Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Danışma Kurulunda Türkiye’den yer alan ilk ve tek üye oldu.

Sosyal Uygunluk Kilometre Taşları

Boyner Grup 2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzaladı. Bu sözleşmeye istinaden insan hakları, sendikalı olma hakkına saygı göstermek, zorla çalıştırmanın önlenmesi, çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi, işe alımda ayrımcılığın önlenmesi, çevreyi koruma, yolsuzlukla mücadele gibi konuları içeren 10 temel ilkeye uyma taahhüdünde bulundu.

UNGC taahhütlerinin ardından Boyner Grup, 2013 yılında global düzeyde Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Danışma Kurulunda Türkiye’den yer alan ilk ve tek üye oldu.

Türkiye’de TÜSİAD bünyesinde yürütülen Global Compact Türkiye sekretaryası altında bulunan Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu 2013- 2019 döneminde faaliyetlerini Boyner Grup başkanlığı ile yürüttü. 2019 yılında bazı alt çalışma konularında faaliyetlerini Boyner Grup başkanlığında yürüttü.

2013 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Küresel Danışma Kurulu tarafından yayına hazırlanan “Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber” Türkçeye çevrildi ve
dağıtımı sağlandı.

2014 yılında yayına ek baskı yapıldı, iş birliği yapılan paydaşlar aracılığı ile yaygınlaştırma çalışmalarına destek olundu.Boyner Grup’ta Sosyal Uygunluk kapsamında denetimler için çalışmalara Mart 2013’te başlandı, ilk denetim Haziran 2013’te gerçekleştirildi.

Boyner Grup tedarik havuzu içerisinde yer alan ve sosyal uygunluk kriterlerine uyması beklenilen bütün tedarikçiler için sıfır tolerans noktalarını da içeren “Tedarik Zinciri Sosyal Uygunluk El Kitabı” oluşturuldu.

Kapanma döneminde özel şartlar gereği pandemi denetim formları ile uzaktan kontrol formları kullanıldı. Temmuz 2021’de sahaya dönülerek, yüz yüze denetimlere yeniden başlandı.

Boyner Grup, 2019 yılında kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil oldu. 7 farklı sektörden, 34 şirket ile Boyner Grup da 2023 yılında ulaşılacak plastik azaltım taahhüdünü kabul etti. Bu kapsamda, 2023 yılına kadar, plastik tüketiminde yıllık bazda 11,5 ton azaltım garantisi verildi. Plastik tüketimi yıllık bazda IPG ’ye raporlanıyor. Mağaza ve ofislerde kullanılan plastik envanterinin geri dönüşümlü, kompostlanabilir alternatifler ile değiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla mağazalarda plastik poşet kullanımı sonlandırılarak, müşterilerimize kâğıt ve bez torba alternatifleri sunulmaya başlandı.

BR Mağazacılık, yürüttüğü “Kırpık Kumaş” projesi kapsamında, tedarikçilerine atık ayrıştırma, atıkların toplanması, tasnifi ve tekstil atığı geri dönüşümünün önemi hakkında eğitim verdi. Bu sayede, birlikte çalıştığımız çoğu firma gönüllü olarak atıklarını Boyner Grup aracılığı ile geri dönüşüme gönderme imkânı buldu.