kİMYASAL
UYGUNLUK

Her yıl, tedarik zincirimiz için tekstil kimyasalları konusunda yasal mevzuattaki gelişmeleri takip ederek kimyasal kullanma kılavuzu hazırlıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Boyner Grup markalarımız için üretilen ve satın alınan ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasalları denetim ve gözetim altında tutuyoruz.

Topluma, çevreye ve müşterilere karşı olan sorumluluğun bir parçası olarak, Boyner Grup markaları için üretilen ve satın alınan ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasallar denetim ve gözetim altında tutuluyor.

İnsan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle pek çok kimyasal madde tamamen yasaklandı ya da kullanımına sınırlama getirildi.  

Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünler için belirlenen uzman laboratuvarlarda Azo Boyarmaddeler, Fitalat, Alev Geciktiriciler, Kadmiyum, Nikel Salınımı, Organostanik Bileşikler, Perflorooktan Sülfanatlar ve Nonil Fenol-Nonil Fenol Etoksilat testleri yapılıyor. Ürünlerin güvenliğini doğrulatma sorumluluğunu yerine getirmek üzere doğrulama işlemleri yürütülüyor. Sadece testleri onaylanan ürünler mağazalara sevk ediliyor.

Hem özel markaların hem de çok katlı mağaza müşterilerine sunulan farklı markaların ürün güvenliğini temin etmek üzere “Sorumlu Satın Alma İlkeleri” doğrultusunda sözleşme ve/veya taahhütnameler ile kimyasal güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.

Her yıl tekstil kimyasalları konusunda tedarik zincirimiz için yasal mevzuattaki gelişmeleri takip ederek “Kimyasal Kullanma Kılavuzu’’ hazırlıyoruz.

Sürdürülebilirlik birimi ile tedarikçilere kimyasal güvenliği konusunda uymaları gereken regülasyonlar ve uyum alanları ile ilgili danışmanlık veriliyor.

Her yıl tekstil kimyasalları konusunda tedarik zincirimiz için yasal mevzuattaki gelişmeleri takip ederek “Kimyasal Kullanma Kılavuzu’’ hazırlıyoruz. Ayrıca her yıl tedarikçilerimiz ile kimyasal analizler için anlaştığımız laboratuvar firmasının yetkili uzmanlarını bir araya getirdiğimiz eğitim buluşmaları gerçekleştiriyoruz.

Bu bağlamda tekstil ve hazır giyimde zararlı kimyasalların ortadan kaldırılması konusunda hem tedarikçilerimizi bilinçlendiriyor hem ürünlerimizi teste tabi tutarak insan ve çevre sağlığına negatif etkisi olan kimyasalların kullanılmaması için denetlemeler yapıyoruz.

Tedarik zincirimizde yer alan firmaların, rekabet güçlerini koruyabilmelerinin yegâne koşulu sınırlı kaynakların üzerindeki negatif etkilerini azaltmaktan geçiyor.
Kimyasal kullanımından atık su yönetimine, ham madde seçiminden enerji sarfiyatına kadar hemen her konuda doğa üzerindeki olumsuz etkiyi minimize edecek tedbirleri uygulamak işletmelerimizin ve tedarikçilerimizin iş yapış yöntemlerinde temel şart haline gelmiş durumda.

2018 yılında bu bağlamda WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı öncülüğünde Büyük Menderes Havzası’nda başlatılan Temiz Üretim projesine taraf olduk. Bölgede üretim yapan tedarikçilerimizi projeye katılmalarını, tesislerini ve kimyasal kullanma ve atık sularını bertaraf etme süreçlerini iyileştirmelerini teşvik ettik. 2019 yılında aynı çalışmayı Ergene Havzası’nda başlatan WWF’nin çağrısına katılarak çalışmalarda yer aldık.

2022 yılında BR Mağazacılık doğal renkli pamuk kullanmaya başlayarak üretimde kimyasal kullanımında azaltıma gitti.