Yeşİl Ofİs
UygulamalarI

Boyner Büyük Mağazacılık (BBM), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle, 2012 yılından bu yana Yeşil Ofis çalışmalarına devam ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Yeşil Ofis projesi kapsamında, tüketimlerimizi düzenli olarak izliyor, su ve kağıt tüketimini minimum seviyede tutmaya yönelik çalışıyoruz.

Boyner Büyük Mağazacılık (BBM), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle, 2012 yılından bu yana Yeşil Ofis çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merkez ofis iç yapısı çevre dostu olarak yenilenirken eş zamanlı olarak çalışanların tüketim alışkanlıklarına ve yeşil tüketime odaklanıldı. Boyner Büyük Mağazacılık; merkez ofisi için yapılan çevreci ve yeşil faaliyetler kapsamında Haziran 2014’te Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Yeşil Ofis Sertifikası ile onurlandırıldı. 2016 yılında Boyner Büyük Mağazacılık, özel sektörden iyi örneklerin paylaşıldığı Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın yıllık “Yeşil Ofisler” toplantısına ev sahipliği yaptı, diğer sektör temsilcileri ile “iyi örnekleri” paylaşmak için gerekli ortamı oluşturdu. Yeşil Ofis çerçevesinde 2022 yılında dört tüketim kaynağı takip altına alındı.

Merkez ofis bünyesinde tüketilen; elektrik, doğalgaz, su ve kâğıt aylık raporlar halinde izlendi, gerek tüketim cinsi üzerinden gerekse sera gazı karşılığının CO2-e üzerinden takibi sağlandı. Yeşil Ofis tüketimleri düzenli periyodlarda izlendi ve mevcut durum analizleri ile mevsimsel önlemler belirlenerek tüketimi minimum seviyede tutmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu tüketim değerlerini birbiriyle toplayıp karşılaştıracak bir değer bulmak için CO2-e karşılıklarına bakıldı. Aynı şekilde kişi başı ve m2 karşılığı birim emisyonlar karşılaştırıldı. 2022 yılında m2 başı yüketimde bir önceki yıla göre %2 artış görülürken, baz yılı 2013 yıla göre ise %48 oranında azaltım hesaplanmıştır. Bir önceki yıla göre artan tüketimin temel sebebi ise ofisteki toplam çalışan sayısının artmış olmasıdır.

Elektrik ve doğalgaz tüketimleri günlük takip edilirken, su tüketimi aylık takip edilmekte. Yeşil Ofis olarak ilk başvuru yapılan yıl “Yeşil Satın Alım” ilkelerine göre satın alım ve uygulama yapan otomasyona bağlı klima sistemi, enerji analizörü uygulaması ile saatlik tüketim takibi ve gerekli durumlarda olumlu aksiyon alma ile tasarruf edilerek, karbon ayak izi azaltıldı.

Yeşil Ofis projesi kapsamında, tüketimlerimizi düzenli olarak izliyor, mevcut durum analizleri ile mevsimsel önlemler belirleyerek elektrik, doğalgaz, su ve kâğıt tüketimini minimum seviyede tutmaya yönelik çalışıyoruz.

-
%
4
8
2013-2022 yılları arası
c02-e DEĞİŞİM ORANI
-
%
7
2
2013-2022 yılları arası
KİŞİ BAŞI ENERJİ TÜKETİMİ
DEĞİŞİM ORANI
-
%
7
1
2013-2022 yılları arası
yıllık KİŞİ BAŞI elektrİk
TÜKETİMİ DEĞİŞİM ORANI
Boyner Büyük Mağazacılık Merkez Ofis, 2022 yılı toplam elektrik tüketimi 679.237 Kwh olarak ölçülmüştür.
Yıllık Toplam Tüketİm
Tüketim
Elektrik (Kwh)
Doğalgaz (m3)
Su (Litre)
Toplam Kağıt (Kg)
2013
1.256.851
45.233
5.407.000
9.613
2014
1.041.805
41.412
5.070.000
11.594
2015
982.232
48.505
5.039.000
9.511
2016
901.849
40.647
4.499.000
9.669
2017
869.160
40.914
4.507.000
9.267
2018
911.380
39.903
4.749.000
9.496
2019
872.366
37.243
4.330.000
6.981
2020
725.208
31.793
1.853.000
3.840
2021
654.020
39.865
1.509.000
4.474
2022
679.237
36.267
2.291.000
7.286
Yıllık KİŞİ BAŞI Tüketİm
Tüketim
Elektrik (Kwh)
Doğalgaz (m3)
Su (Litre)
Toplam Kağıt (Kg)
2013
3.065
110
13.188
23
2014
2.265
90
11.022
25
2015
2.192
108
11.248
21
2016
1.927
87
9.613
21
2017
1.728
81
8.960
18
2018
1.808
79
9.423
19
2019
1.738
74
8.625
14
2020
1.486
65
3.797
8
2021
928
57
2.140
6
2022
893
48
3.011
10
% Değişim 2022
-%4
-%16
%41
%51
% Değişim 2013-2022
-%71
-%57
-%77
-%59
Boyner Büyük Mağazacılık Merkez Ofis, 2022 yılı günlük kişi başı elektrik tüketimi 4,4 Kwh olarak ölçülmüştür.
Günlük Kİşİ Başı Tüketİm
Tüketim
Elektrik (Kwh)
Doğalgaz (m3)
Su (Litre)
Toplam Kağıt (Kg)
2013
12,4
0,4
53,4
0,09
2014
9,1
0,4
44,3
0,10
2015
8,7
0,4
44,6
0,08
2016
7,8
0,4
38,8
0,08
2017
6,8
0,3
35,4
0,07
2018
7,3
0,3
37,8
0,08
2019
7,1
0,3
35,1
0,06
2020
8,1
0,4
20,7
0,04
2021
4,9
0,3
11,3
0,03
2022
4,4
0,2
14,9
0,05
% Değişim 2022
-%10
-%21
%32
%42
% Değişim 2013-2022
-%64
-%47
-%72
-%50
M2’ye Düşen Yıllık Tüketİm
Tüketim
Elektrik (Kwh)
Doğalgaz (m3)
Su (Litre)
Toplam Kağıt (Kg)
2013
135,1
4,9
581,4
1,0
2014
112,0
4,5
545,2
1,2
2015
105,6
5,2
541,8
1,0
2016
97,0
4,4
483,8
1,0
2017
93,5
4,4
484,6
1,0
2018
98,0
4,3
510,6
1,0
2019
93,8
4,0
465,6
0,8
2020
78,0
3,4
199,2
0,4
2021
70,3
4,3
162,3
0,5
2022
73,0
3,9
246,3
0,8
% Değişim 2022
%4
-%9
%52
%63
% Değişim 2013-2022
-%46
-%20
-%58
-%24
Boyner Büyük Mağazacılık Merkez Ofis, 2022 yılı toplam emisyon ton CO2-e 396 olarak ölçülmüştür.
Toplam Emİsyon Ton CO2-e
Emisyon tCO2-e
Elektrik
Doğalgaz
A4 Kağıt
Kağıt Diğer
Top. Kağıt
Top. Emisyon
2013
672
88
3
2
5
766
2014
492
94
3
3
6
592
2015
464
88
2
3
5
557
2016
426
80
2
3
5
511
2017
411
80
3
2
5
496
2018
431
78
3
2
5
514
2019
412
73
2
2
4
489
2020
342
62
1
1
2
407
2021
309
78
1
1
2
389
2022
321
71
1
3
4
396
% Değişim 2022
%4
-%9
%0
%133
%63
%2
% Değişim 2013-2022
-%52
-%20
-%62
%45
-%24
-%48
Kİşİ Başı Yıllık Emİsyon Ton C02-e
Emisyon tCO2-e
Elektrik
Doğalgaz
A4 Kağıt
Kağıt Diğer
Top. Kağıt
Top. Emisyon
2013
1,6
0,2
0,0
0,0
0,0
1,9
2014
1,1
0,2
0,0
0,0
0,0
1,3
2015
1,8
0,2
0,0
0,0
0,0
1,2
2016
0,9
0,2
0,0
0,0
0,0
1,1
2017
0,8
0,2
0,0
0,0
0,0
1,0
2018
0,9
0,2
0,0
0,0
0,0
1,0
2019
0,8
0,1
0,0
0,0
0,0
1,0
2020
0,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,8
2021
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,6
2022
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
% Değişim 2022
-%4
-%16
-%7
%115
%50
-%6
% Değişim 2013-2022
-%74
-%57
-%79
-%22
-%60
-%72
Boyner Büyük Mağazacılık Merkez Ofis, 2022 yılı toplam m2'ye düşen emisyon ton CO2-e 0,04 olarak ölçülmüştür.
M2'ye Düşen Emİsyon Ton CO2-e
Emisyon tCO2-e
Elektrik
Doğalgaz
A4 Kağıt
Kağıt Diğer
Top. Kağıt
Top. Emisyon
2013
0,07
0,01
0,0
0,0
0,0
0,08
2014
0,05
0,01
0,0
0,0
0,0
0,06
2015
0,05
0,01
0,0
0,0
0,0
0,06
2016
0,05
0,01
0,0
0,0
0,0
0,05
2017
0,04
0,01
0,0
0,0
0,0
0,05
2018
0,05
0,01
0,0
0,0
0,0
0,06
2019
0,04
0,01
0,0
0,0
0,0
0,05
2020
0,04
0,01
0,0
0,0
0,0
0,04
2021
0,03
0,01
0,0
0,0
0,0
0,04
2022
0,03
0,01
0,0
0,0
0,0
0,04
% Değişim 2022
%4
-%9
%0
%133
%63
-%2
% Değişim 2013-2022
-%52
-%20
-%62
%45
-%24
-%48