Bİnalarda
Enerjİ Verİmlİlİğİ (BEV)

Binalarda Enerji Verimliliği (BEV), grup şirketlerimizin merkez ofislerinin enerji kaynaklı emisyonları olan, doğalgaz ve elektrik kullanımı kapsamında ölçümleniyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Boyner Grup olarak, 2012 yılından itibaren şirketlerimizin genel merkez binalarının enerji harcamalarını ölçümlüyoruz.

Boyner Grup olarak, 2012 yılından itibaren şirketlerimizin genel merkez binalarının enerji harcamalarını ölçümlüyoruz.

Binalarda Enerji Verimliliği (BEV), grup şirketlerimizin merkez ofislerinin enerji kaynaklı emisyonları olan, doğalgaz ve elektrik kullanımı kapsamında ölçümleniyor.

Çalışma kapsamı grup şirketlerinin merkez ofisleri ile sınırlandırılmış olup, emisyon kaynağı olarak da tüketimi bina sınırları içinde yapılan enerji kaynaklı emisyonlar seçildi.

Kapsam 1: Doğalgaz kullanımı
Kapsam 2: Elektrik


Bina dökümü göz önünde bulundurularak tüketimleri doğalgaz ve elektrik ile sınırlandı. Doğalgaz tüketiminde satın almayı ısınma değil doğalgaz olarak aldığımız için bu kaynak “Kapsam 1” altında değerlendirildi.

Doğalgaz ve elektrik tüketim bilgileri fatura üzerinden okunarak veri formlarına işleniyor. Bu veriler, veri formları ile ilgili bölümlerden çekilip Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Departmanı tarafından saklanıyor ve hesaplamalar yapılıyor.

-
%
2
0
2013-2022 yılları arası M2’ye Düşen Yıllık doğal gaz kullanım DEĞİŞİM ORANI
-
%
4
6
2013-2022 yılları arası M2’ye Düşen Yıllık elektrik kullanım DEĞİŞİM ORANI

Doğalgaz Emisyon faktörleri “IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” üzerinden belirtilen değerler ile hesaplanıyor. Elektrik tüketimi için ise TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın yıllık olarak açıkladığı grid değerleri baz alınıyor. Hesaplamalar ise önceki yıllarda toplam olarak alınırken, 2014 yılı itibarıyla ayrı olarak firma bazında takip ediliyor. Bunun nedeni; geçtiğimiz yıllarda bu çalışmanın içinde olan Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.’nin Yenibosna’daki Genel Müdürlük ofisinin kapanarak Çerkezköy’deki üretim merkezine taşınması ve buradaki ofislerin üretim tesisi içinde farklı yerlere dağılmasıdır.

Çalışmaya 2022 senesi için Boyner Holding A.Ş, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve BR Mağazacılık Tic. A.Ş. merkez ofisleri dahil edildi. Grup şirketlerinden Altınyıldız Tekstil Fabrikaları A.Ş. ofis alanlarını üretim alanlarından tüketim olarak ayıramadığı, Hopi ise ortak kullanım sağlanan plaza yapısı sebebi ile çalışma dışında bırakıldı.

boyner holdİng Bİrİm Emİsyon (Ton CO2-e/m2)
0,0354
2012
0,0413
2013
0,0782
2014
0,0586
2015
0,0688
2016
0,0679
2017
0,0646
2018
0,0559
2019
0,0371
2020
0,0407
2021
0,0351
2022
BOYNER HOLDİNG
Bir önceki yıla göre m2 başı emisyonda %14’lük azaltım sağlanmışken, baz yıl 2012’ye göre bu oran %1 olarak hesaplandı.

2012 yılından itibaren Binalarda Enerji Verimliliği (BEV) hesaplamaları gerçekleştiriyoruz.

Boyner Holding A.Ş., Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Maslak/İstanbul adresinde 16. katta faaliyet gösteriyor.

Binalarda enerji verimliliği hesaplamalarına 2012 yılında başlanmış olup, holding ofisi yıllar boyunca gerek çalışan sayısında gerekse toplam metrekarelerde değişiklik göstermiştir. 2022 yılında son yapılan düzenleme ile Boyner Holding bünyesindeki departmanlar ve bağlı çalışanları Boyner Büyük Mağazacılık’ın USO Center’daki ofisine taşınmış, Boyner Holding merkez ofis kısıtlı sayıda çalışan ile faaliyetine devam etmiştir.

Holding ofis kullanımının 2022 yılı içinde azalması, ofisin enerji tüketimlerinin de azalmasına sebep oldu. Bir önceki yıla göre m2 başı emisyonda %14’lük azaltım sağlanmışken, baz yıl 2012’ye göre bu oran %1 olarak hesaplandı.

Boyner Holding, 2022 yılı birim emisyon ton CO2-e/m2 oranı 0,0351 olarak ölçülmüştür.
Boyner Holdİng Toplam TüketİM
Toplam
Tüketim
Toplam Tüketim
(Kwh)
Birim Tüketim
(Kwh/m2)
Toplam Tüketim
(Ton CO2-e)
Birim Emisyon
(Ton CO2-e/m2)
2012
187.252,00
65,56
101
0,0354
2013
209.506,00
73,36
118
0,0413
2014
476.115,52
146,02
212
0,0782
2015
526.366,44
152,00
203
0,0586
2016
445.274,00
128,58
238
0,0688
2017
603.760,00
174,35
235
0,0679
2018
707.944,64
170,06
269
0,0646
2019
609.956,10
150,17
227
0,0559
2020
409.115,56
123,13
148
0,0371
2021
333.825,97
116,89
116
0,0407
2022
245.384,51
103,10
84
0,0351
2021-2022 Değişim
-%26
-%12
-%28
-%14
2012-2022 Değişim
%31
%57
-%17
-%1
BOYNER büyük mağazaCILIK
2012-2022 yılı arasında karşılaştırma yapıldığı zaman, metrekare başına düşen tüketimde %46'lık bir azaltım tespit edildi.

Boyner Büyük Mağazacılık, 2012 yılından itibaren Binalarda Enerji Verimliliği (BEV) hesaplamaları gerçekleştiriyor.

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 2012 yılı sonu itibarıyla YKM ile birleşmesini tamamlayarak Büyükdere Cad. No: 245/A USO Center Zemin Kat Maslak/İstanbul adresinde faaliyet göstermeye başladı.

2012 yılı değerleri firmanın önceki adresi olan Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 55 K: B-1 Maslak/İstanbul’daki eski ofis için hesaplandı.

Yeni konumda faaliyete geçilen 2012, temel yıl olarak alındı.

Temel yıl ile 2022 yılı arasında karşılaştırma yapıldığı zaman, metrekare başına düşen tüketimde %46, 2022 ile bir önceki yıl karşılaştırıldığı zaman ise %1’lik bir azaltım tespit edildi. 2022 yılı içinde Ar-Ge Merkez için açılan yeni ofis ile Boyner Holding bordrosunda olan 20 çalışanın USO Center’da görev almaya başlaması ile emisyonlarda toplamda artış olmakla beraber, metrekare ve kişi başına düşen birim emisyonlarda azaltım hesaplandı.

Boyner Büyük Mağazacılık Bİrİm Emİsyon (Ton CO2-e/m2)
0,0761
2012
0,0795
2013
0,0630
2014
0,0594
2015
0,0545
2016
0,0528
2017
0,0547
2018
0,0522
2019
0,0437
2020
0,0416
2021
0,0412
2022
Boyner Büyük Mağazacılık 2022 yılı birim emisyon ton CO2-e/m2 oranı 0,0412 olarak ölçülmüştür.
Boyner Büyük Mağazacılık Toplam TüketİM
Toplam
Tüketim
Toplam Tüketim
(Kwh)
Birim Tüketim
(Kwh/m2)
Toplam Tüketim
(Ton CO2-e)
Birim Emisyon
(Ton CO2-e/m2)
2012
872.737
162
411
0,0761
2013
1.545.552
166
739
0,0795
2014
1.518.001
163
586
0,0630
2015
1.462.752
157
552
0,0594
2016
1.334.333
143
507
0,0545
2017
1.304.485
140
491
0,0528
2018
1.335.948
144
509
0,0547
2019
1.268.632
136
485
0,0522
2020
1.063.486
114
406
0,0437
2021
1.078.184
116
387
0,0416
2022
1.113.316
111
415
0,0412
2021-2022 Değişim
%3
-%5
%7
-%1
2012-2022 Değişim
%28
-%32
%1
-%46
Boyner Büyük Mağazacılık ve Boyner Holding merkez ofis tüketimlerini toplu olarak değerlendirdiğimizde, 2022 yılında 2021 yılına göre %3, 2012 yılına göre ise metrekare başı tüketimde %35’lik bir azaltım oranına ulaşıldığı hesaplandı.
BOYNER HOLDİNG - Boyner Büyük Mağazacılık Toplam TüketİM
Toplam
Tüketim
Toplam Tüketim
(Kwh)
Birim Tüketim
(Kwh/m2)
Toplam Tüketim
(Ton CO2-e)
Birim Emisyon
(Ton CO2-e/m2)
2012
1.059.989
128
512
0,0620
2013
1.755.058
144
857
0,0705
2014
1.994.117
159
798
0,0635
2015
1.989.119
156
755
0,0592
2016
1.779.607
139
745
0,0584
2017
1.908.245
150
726
0,0569
2018
2.043.893
152
778
0,0578
2019
1.878.588
141
712
0,0533
2020
1.472.601
117
554
0,0439
2021
1.412.010
116
503
0,0414
2022
1.358.700
109
499
0,0401
2021-2022 Değişim
-%4
-%6
-%1
-%3
2012-2022 Değişim
%28
-%15
-%3
-%35
BR MAĞAZACILIK
M2 başına tüketimlerimiz 2022 yılında 109 kWh iken, depo ve ofis faaliyetlerini birlikte yürüten BR Mağazacılık için bu rakam 56 Kwh olarak hesaplandı.

BR Mağazacılık olarak, 2020 yılından itibaren Binalarda Enerji Verimliliği (BEV) hesaplamaları gerçekleştiriyoruz.

BEV çalışmalarına bu yıl grubun Torbalı, Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 6. Cd. No: 3, 35860 Torbalı/İzmir adresinde yer alan şirketi BR Mağazacılık da dahil edildi. Bu yıla kadar çalışmaların dışında tutulmasının sebebi; firmanın farklı ortaklık yapısı ile, merkezinde ofis faaliyetlerinin yanında depo faaliyetlerini de yürütmesidir.

Yanda yapılan hesaplamada iki ofis binamızda metrekare başına tüketimlerimiz 2022 yılında 109 kWh iken, depo ve ofis faaliyetlerini birlikte yürüten BR Mağazacılık için bu rakam 56 Kwh olarak hesaplandı. Bina OSB içinde yer aldığı için enerji tüketimleri OSB yönetimi tarafından faturalanmaktadır. Bu sebeple bina içinde farklı bölümlerin tüketimleri ayrıştırılamamaktadır. Bina içinde yapılan işin farklılık göstermesi ve bu bölümlerin tüketimleri ayrıştırılamadığı için BR Mağazacılık tüketimleri yıllık bazda ayrı bir tablo üzerinde takip edilmektedir.

BR Mağazacılık Bİrİm Emİsyon (Ton CO2-e/m2)
0,0186
2020
0,0227
2021
0,0223
2022
M2 başına tüketimlerimiz 2022 yılında 109 kWh iken, depo ve ofis faaliyetlerini birlikte yürüten BR Mağazacılık için bu rakam 56 Kwh olarak hesaplandı.
BR Mağazacılık Toplam TüketİM
Toplam
Tüketim
Toplam Tüketim
(Kwh)
Birim Tüketim
(Kwh/m2)
Toplam Tüketim
(Ton CO2-e)
Birim Emisyon
(Ton CO2-e/m2)
2020
544.956
45
223
0,0186
2021
1.078.184
54
273
0,0227
2022
677.310
56
267
0,0223
2021-2022 Değişim
%4
%4
-%2
-%2
2020-2022 Değişim
%24
%24
%20
%20