Sürdürülebİlİrlİk
Vİzyonu

Boyner Grup

Boyner Grup’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılık oluşturur.

Boyner Grup’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılık oluşturur.

İnsan onuruna yakışan iş ortamı, iş yerinde demokrasinin tesisi, çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir tedarik zinciri, inovasyon, topluma yatırım ve kurumsal gönüllülük ana başlıkları altında toplanan sürdürülebilirlik faaliyetleri, iç ve dış paydaşların sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarına katılımını sağlayacak, katkı ve değerlendirmelerini alacak platformlar yaratarak planlanır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri referansları ile çalışmalarımızın hedeflerini tanımlarken, yine bu hedeflere ulaşmak için ortaklıklar kurmayı önceliklendiriyoruz.

2021 yılında da Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri Türkiye Ağı Yönetim Kurulu’nda görev aldık. Yine 2018 yılının son döneminde TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP ortaklığında kurulan Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ortaklıklar ve iş birliği yaratmayı hedefleyen “Hedefler için İş Dünyası Platformu”na Yönetim Kurulu Üyemiz Ümit Boyner, 2018-2021 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlık görevi ile aktif olarak katıldı.