BR MağazacIlIk ve AlTInYILlDIz Classics
CEO MesaJI

Boyner Grup

Altınyıldız Classics ve BR Mağazacılık olarak günümüz gençlerinin, gelecek nesillerin çevre ve yaşam kalitelerini önemsiyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Altınyıldız Classics ve BR Mağazacılık olarak günümüz gençlerinin, gelecek nesillerin çevre ve yaşam kalitelerini önemsiyoruz. Kaynakların aktarımının ancak sürdürülebilir bir dünya ile mümkün olacağına inanıyor ve çıktığımız bu yolculukta tüm çalışmalarımızı doğaya, insana ve ekonomiye saygılı şekilde yürüterek daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da sürdürülebilirlik alanında yaptığımız tüm çalışmaları tek bir çatı altında topladık ve “Dünya Yaşasın Diye” platformumuzu oluşturduk.

İlk olarak “Her Mağaza Bir Öğrenci” projesini hayata geçirdik. Projede her mağazamız ile bir öğrenciye eğitim bursu verirken aynı zamanda öğrencilere part time iş imkanı, staj ve istihdamda öncelik sağlıyoruz. Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmak ve onları tüm şirket içi eğitim, proje ve etkinliklere dahil ederek birlikteliğimizi nitelikli hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Çalışmalarımıza döngüselliği ekleyerek bunun çevresel faydalarını kanıtlayan bir firma olmayı amaçlıyoruz.

Buradan yola çıkarak karbon ayak izimizi azaltacak projeler geliştirdik. İlk olarak karton kolilerimizi katlanabilir ve geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen plastik kolilerle değiştirdik. Bu sayede çöpe giden karton kolilerin oluşturacağı 85.000 ton CO2 emisyonunun önüne geçmiş olduk. Bahsettiğimiz bu miktar neredeyse 2.000 hektarlık ormanın yani ortalama 4 milyon ağacın 1 yıl içerisinde temizlediği karbon emisyonuna denk geliyor.

Geri dönüşüme kazandırabileceğimiz döngüsel tasarımlara ağırlık vermeye başladık. Moda değer zincirinde ürünün çevresel etkisinin yaklaşık %80’ni hammadde seçimi ve tasarım belirliyor. Bu sebeple tasarımcılarımıza sürdürülebilir tasarım ilkeleri hakkında eğitimler veriyoruz.

Tekstilde en sürdürülebilir yöntemlerden biri olan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konularını da önceliklendirdik. Üretim esnasında oluşan tekstil atıklarımız olan kırpık kumaşlarımız için merkezi Uşak’ta bulunan bir geri dönüşüm firması iş birliği içerisinde döngüsellik projemizi başlattık. Bununla birlikte kendi geri dönüştürülmüş kumaşlarımız ile oluşturacağımız ilk döngüsel ürün grubu çalışmalarımızı bu sene içinde mağazalarımızda konumlandıracağız.

Yine bu yöndeki çalışmalarımız kapsamında, döngüsel modanın çevreye olan faydasını artırmak ve müşterilerimizi de bunun bir parçası yapmak adına öncü mağazalarımıza kullanılmayan kıyafetler için geri dönüşüm kutuları yerleştirdik.

2021 yılı sonunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla genç tasarımcıların katılımıyla “Altınyıldız Classics %100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi”ni hayata geçirdik.  Proje birincisinin tamamen sürdürülebilir materyallerden tasarladığı çalışmasını bir ay boyunca vitrinimizde sergiledik. Bu proje özelinde her sene belirleyeceğimiz yeni temalarla bu konuya dikkat çekiyor olacağız.

Ölçtüğümüzü iyileştirebiliriz düşüncesiyle karbon ayak izimizi ölçmeye ve azaltmaya yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz. “Yeşil Çatı” projemiz ile İzmir Torbalı’da yer alan genel merkezimizde 14.000 metrekarelik alana Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurduk ve Mayıs 2022’den itibaren 1,7 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu sayede fabrika ve merkez ofisimizin tüm elektrik ihtiyacını karşılamış olduk.

Altınyıldız Classics olarak tüm iş yapış şeklimizi sürdürülebilirlikle örtüştürüyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizi de kapsayan bir oluşum yaratma arzusu içerisindeyiz. Bu bulaşıcı sistemin tüm sektöre artarak yayılmasını ve sürdürülebilirliğin gelip geçici bir trend değil, kalıcı bir yaşam şekli olduğunun fark edilmesini temenni ediyoruz. Bu bakış açımızla tamamen olgunlaşmamış hiçbir projemizin iletişimini yapmamaya özellikle özen gösteriyoruz.

Saygılarımla,

ENİS HABİF
BR Mağazacılık - Yönetim Kurulu Üyesi Altınyıldız Classics - CEO