Boyner Grup
Yönetİm Kurulu Başkanı ve CEO Mesajı

Boyner Grup

Daha iyisini yapma, öncü olma, iyilik yaratma hedeflerimizde hayallerimize sınır koymadığımız bir yılı geride bıraktık.

Değerli Paydaşlarımız,

2022, umutlarımızı farklı bir bakış açısı ile yeniden yeşerttiğimiz bir yıl oldu. Pandemi gibi küresel bir gündem nedeniyle rutinlerimize, iş yapış biçimlerimize ara verdiğimiz bir dönemde yaptığımız değerlendirmelerin ve öğrendiklerimizin hayatımıza dahil oluşunu izledik.Daha iyi bir dünyada, daha mutlu bir gelecek için iyiliği çoğaltmamız gerektiğine bu sefer daha büyük bir çoğunluk olarak ikna olduk.

Son dönemde çarpan etkisiyle gelişen teknolojinin yine her birimizi şaşırttığı bir yıl geçirdik. Öyle ki Metaverse’te arsalar aldık, mağazalar açtık, avatarlarımızı yarattık. Diğer taraftan yapay zekâ ile daha yakından tanıştık. Geleceğin geldiği günleri yaşıyoruz ama bir taraftan da dünyanın geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Bu ikilem bize daha sürdürülebilir bir dünyaya teknolojiyi kullanmadan kavuşamayacağımızı da gösterdi.

Boyner Grup olarak 2022 yılında bu bilinci yansıtacak çalışmalarımıza hız verdik. Sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmaya destek olmak adına önemli adımlar atmaya devam ettik. Etki çemberimizi genişlettik, daha fazla kadına ve çocuğa dokunduk, girişimleri destekledik. Boyner Grup’ta bizi tanımlayan en önemli değerlerden biri olan iyilik anlayışımıza daha sıkı sarıldık. Sahiplendiğimiz ilkelerin evrensel ve öncü olduğunu gördük. Tüm bunlar yüksek irtifalı hedeflerimize ulaşmak amacıyla daha fazla kanat çırpmamız için bize enerji verdi.

Her zaman olduğu gibi sürdürülebilirlik çalışmalarımızı toplum, insan ve çevre ekseninde ele aldık. Fiziksel mağazalarımızdan online kanallarımıza, uygulamalarımızdan üretime kadar her alanda doğada bıraktığımız izi azaltmak ve tükettiğimiz kaynakları geri dönüştürmek, insana ve topluma değer katmak için çalıştık. Özetle doğada bıraktığımız izi azaltmaya, toplumda bıraktığımız izi ise derinleştirmeye odaklandık.

Uzun yıllardır farklı noktalarda savunucusu ve sözcüsü olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği konusu yine gündemimizin en önemli maddeleri arasındaydı. Projelerimizle kadınların ekonomiye katılımını artırmaya ve güçlendirmeye devam ederken, Boyner Grup çatısı altında da cinsiyet eşitliğini sağlamlaştıracak insan kaynakları politikalarını hayata geçirdik. Toplumsal farkındalığı artırmak için sesimizi yükseltmeyi sürdürdük.   Özetle daha iyisini yapma, öncü olma, iyilik yaratma hedeflerimizde hayallerimize sınır koymadığımız
bir yılı geride bıraktık.

Bu raporu hazırladığımız günlerde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyerek tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketi bize, vicdanlı şirket olmanın önemini, dayanaklı toplum için kolektif hareketin gerekliliğini açık bir şekilde gösterdi.

Boyner Grup olarak bu felaket yaşanmadan önce gündemimize aldığımız, son yıllarda daha ciddi eğilim gösterdiğimiz deprem konusunda hazırlığını yaptığımız eylem planlarının gündemimizde ilk sırada yer alması gerektiğini gördük. Grup olarak, “zamanını bilemeyiz ancak hazırlıklı olabiliriz” diyerek kurum içinde yaptığımız deprem bilgilendirme eğitimlerini 2022 yılının son aylarında ülke genelindeki 6 bin çalışanımıza deprem çantası ulaştırarak sürdürdük.

Yaşanan felaket ile deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarına çözüm sunmak için ilk günden itibaren yaptığımız ayni ve maddi yardımları çok hızlı şekilde kalıcı projelere dönüştürmeyi başardık.

Tanık olduğumuz acı, kayıplarımız, tuttuğumuz yas hem Boyner Grup için hazırladığımız eylem planları hem de topluma sağlayabileceğimiz fayda konusunda daha fazla çalışmamız gerektiğini bize gösterdi. 2023 yılını bu bilinçle karşıladık. Bu alanda yaptığımız çalışmaları büyütmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Boyner Grup olarak,

2022 yılının bizlere kazandırdığı her türlü öğreti, deneyim ve gurur duyduğumuz başarıları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sorumluluk, dayanışma gibi önemli değerlerimizi benimseyen, sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunan tüm Boyner Grup ailesi üyelerine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

H. Cem BOYNER
Boyner Grup - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO