Boyner Büyük MağazacILIK
CEO MesaJI

Boyner Grup

Kurumların hesap verebilirlik çerçevesinin, finansal sonuçların çok daha ötesine çizildiği bir dönemde, Boyner Büyük Mağazacılık adına dünyaya bıraktığımız izin sorumluluğunu üstlenmekte kararlıyız.

Değerli Paydaşlarımız,

Elinizdeki rapor, kendi etki alanında çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya çalışan ve iş disiplinini kapsayıcılıkla harmanlayan bir kurumun sürdürülebilirlik çabalarının bir özetidir. Ama belki bir başkası için çok daha fazlası olabilir.

Kurumların hesap verebilirlik çerçevesinin, finansal sonuçların çok daha ötesine çizildiği bir dönemde yaşıyoruz. Ne mutlu ki bu konuda ciddi bir paydaş konsensüsü de oluşmuş durumda. Dünyada yaşayanlar olarak hala gidecek yolumuz olsa da Boyner Büyük Mağazacılık adına dünyaya bıraktığımız izin sorumluluğunu üstlenmekte kararlıyız.

Saygının, mesleki etiğin ve elbette finansal kârlılığın yön verdiği adımlarımıza ek olarak, hayata ve işimize bakışımıza dahil etmemiz gereken en önemli kavramlardan birinin kapsayıcılık olduğunu savunuyoruz. Kapsayıcılık sanıldığı gibi kendi çıkarlarından vazgeçmek ve tek bir ortak hedefe ulaşmak değil, tam tersine kişisel ve toplumsal fayda dengesinin korunması için gerekli güç kaynağı ve dengedir. Muhatapların içinde bulunduğu şartları tanımak, onlarla empati kurmak, onları dinlemek, anlamak ve kendi olanaklarını buna paralel olarak seferber etmek ancak kapsayıcılığın gücüyle olur.

Dünya, bireyler ve kurumlar olarak her ne yapıyor olursak olalım hepsi için zeminimiz ve motivasyon kaynağımız. Dünya yoksa ne başarıdan, ne kazançtan, ne de yaşamdan söz edilebilir. Milyarlarca insanın hem ihtiyacına hem de hırslarına yanıt vermeye çalışan dünyamızın evimiz olduğunu unutmadan insanlar olarak onun sahibi değil, diğer tüm canlılarla birlikte konuğu olduğumuzu hep hatırlamalı ve diğer seslere kulak vermeliyiz. Ekolojik sürdürülebilirlik ile mağazacılığı birleştirme gayretimiz de bunun bir yansıması. Boyner Cadde’nin Sıfır Atık sertifikasından, Nivogo ile başardığımız binlerce tonluk su tasarrufuna, KuzeyDoğa Derneği’ne desteğimize kadar her projemizin kaynağında yerküreye duyduğumuz özveri ve sorumluluk duygusu var.

“İyiliğin Modası Geçmez” sloganımızla hem kendi inisiyatifimizle toplumsal destek projeleri yürütüyor hem de müşterilerimizin de benzer duygularını aksiyona dönüştürmesi için aracılık ediyoruz. “Askıda İyilik” projemiz tam da bunun bir örneği… Çünkü biz, toplumsal refahın bir grubun çabasıyla değil, kapsayıcı bir özveri hareketiyle başarılacağına inanıyoruz. Kadının hem toplumsal hem de ekonomik anlamda güçlendirilmesi, geride bırakıldığı her alanda desteklenmesi için pek çok adım atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz “Seninle Tamam”, sektöre örnek olmasını dilediğimiz ve gurur duyduğumuz bir adımımız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilirliğin temel taşlarından biri olduğuna inancımızla hem kendi çalışanlarımızın hem de tüm paydaşlarımız ile iş ortaklarımızın “eşitlik” ilkesine uygun şartlara sahip olması için çalışıyoruz.

Sahip olduğumuz değerleri paylaşmanın verdiği hazzın tarifi yok. “Bizim Kültürümüz Güzel” sloganıyla hayata geçirdiğimiz Zanaat X Boyner projemiz; çeşitlilik ve kapsayıcılığı besleyen, ülkemizin kültürel zenginliklerine duyduğumuz saygıyla tasarlandı.

Zanaatın sadece hatırlanması değil, aynı zamanda bir ekonomik döngü çemberine alınarak desteklenmesi amacıyla kurguladığımız projemizi son derece değerli buluyoruz.

Zanaatkarların eserlerini bir evde, bir ofiste, bir genç kardeşimizin masasında daha görürsek, çok şey değişir diyor, fiziksel ve online mağazalarımızı sanatçılarımızın paha biçilemez eserlerine açıyoruz. Bizde olanı paylaşarak etkisini büyütüyor, farklı zanaatları daha önce onlarla tanışmamış kişilerin hayatlarına dahil ediyoruz. Dünyanın, insanların ve diğer tüm canlıların bir mücadele içinde oldukları bilinen bir gerçek. Küresel iklim krizinin, savaşların, ekonomik zorlukların, şiddetin ve ayrımcılığın mağduru olanlara gözümüzü ve kulağımızı kapatarak yolumuza devam edemeyiz.

Üstelik,  bu raporun hazırlandığı günlerde, belki de dünya tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaratan ve 6 Şubat 2023 sabahı hepimizin hayatını değiştiren deprem felaketini henüz yaşamışken… Ülkemizin insani, kültürel, tarihi ve ekonomik olarak gözbebeği olan 11 şehrimizi doğrudan etkileyen ve her dünya vatandaşının yüreğini yaralayan bu deprem, iki açıdan büyük bir ders niteliği taşıyor. Ne iş yaparsak yapalım çevremizi düşünmek ilk önceliğimiz olmalı ve bir arada durabilmek bizi insan yapan en anlamlı yönümüz.

Elinizdeki rapor, kendi etki alanında çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya çalışan ve iş disiplinini dayanışma ve birlikte başarma duygusuyla harmanlayan bir kurumun sürdürülebilirlik çabalarının bir özetidir. Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın burslu öğrencilerinden biri, Askıda İyilik paketini gülümsemeyle açan bir çocuk, “Seninle Tamam” ile ekonomik özgürlüğüne kavuşan bir kadın ya da yaşam alanı korunan bir yavru kuş için belki de çok daha fazlası olabilir.

Dünyaya bıraktığımız izin sorumluluğunu üstlenmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha yineliyor, bu yolda gösterdiğimiz çabaları destekleyen, fikri, desteği ve alın teriyle  yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz.

Saygı ve sevgiyle…

EREN ÇAMURDAN
Boyner Büyük Mağazacılık - CEO