AltINYILDIz Tekstİl
CEO MesaJI

Boyner Grup

Altınyıldız olarak sıkı sıkıya tutunduğumuz ve sürekli geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik bilincimiz, 2023 yılında da yatırımlarla, iş birlikleriyle, teknolojik uygulamalarla kendini gösterecek.

Değerli Paydaşlarımız,

Dünyanın kaynakları hızla tükenirken sürdürülebilirlik çalışmalarımızın her zamankinden önemli olduğunun farkındayız. Sürdürülebilirlik rotamızı bu bilinçle çiziyor, çalışmalarımızı; çevresel, toplamsal ve ekonomik taraflarıyla ele alıyoruz. Tüm bunları yaparken Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da bir rehber olarak değerlendiriyoruz.

Kurulduğumuz 1952 yılından bu yana temel hammaddemiz olan yünü, doğa dostu sertifikası olan hammaddelerle işliyoruz. Üretim ve üretim dışı süreçlerimizde çevre ve insan sağlığı açısından uygun kimyasal hammaddeler kullanıyor, süreç takibini ve sürekliliğini dijital araçlarla kontrol ediyoruz. Tedarik zincirimizi de bu alandaki yüksek standartlarımızı uygulama konusunda teşvik ediyoruz. Bununla da sınırlı kalmıyor, yaptığımız çalışmaları uluslararası standartlarla tescilliyoruz. RWS (Responsible Wool Standard), GRS (Global Recycle Standard), RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard) ve OEKO-TEX Standard 100 sertifikalarımız ile ürün içeriklerimizi belgeliyoruz.

Bu yaklaşımın en değerli çıktılarından biri 2022 yılında GRS sertifikalı pet şişelerden geri dönüştürülmüş polyester elyafını yün karışımlı dış giyim kumaşına çevirmemiz oldu. Bu çalışma ile 6 milyon adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdük ve böylece 155 ton CO2 gazının atmosfere karışmasını, başka bir deyişle 360 varil petrolün tüketimiyle açığa çıkan CO2 emisyonunu önledik. Ayrıca, 669 kişinin 1 yıllık içme suyuna ve 66 hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına karşılık gelen kaynak tasarrufu sağladık.

Son yıllarda ürünlerimizin sunumunda kullandığımız teknolojik uygulamalarla da sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attık. Dijital altyapımıza yaptığımız yatırımlarla sınırları kaldırdık. Geleneksel tekstil tasarım ve numune üretim sürecini yeniden şekillendiren yaklaşımımızla müşterilerimize; kumaş seçiminden, numune sürecine ve hatta koleksiyon hazırlama aşamasına kadar her işlemi buluta taşıdığımız platformumuzda yapma fırsatı sunduk. Hem çağın getirdiği kolaylığı müşterilerimize sunmamızı hem de geleneksel yöntemlerle taşıma süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını önlememizi sağlayan bu uygulama ile koleksiyon üretim ve sunum süreci ile maliyetini de büyük oranda azalttık.

2022 yılında sera gazı emisyonlarının azaltılması adına attığımız bir diğer adım da baca filtrasyon sistemine yaptığımız yatırım oldu.

Diğer taraftan üretim süreçleri sebebiyle açığa çıkan tekstil atıklarımız konusu da gündemimizde önemli bir yer tuttu. Bu kapsamda atıklarımızın tamamını iş birliği içinde olduğumuz firmalara göndererek geri dönüşmesini ve hammadde olarak yeni tekstil ürünlerinde kullanılmasını sağladık, bu konuda aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirliği sadece üretim ve satış süreçlerimizde değil, tesisimizdeki yeşil alanlardan insan kaynakları uygulamalarımıza uzanan bir perspektifte ele alıyoruz. Bu kapsamda tesisimizdeki ağaç sayımızı sürekli artırıyor, bulunduğumuz lokasyonda sahip olduğumuz yeşil alanı genişletmeye devam ediyoruz. Çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine fayda sağlayan eğitimler arasında çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve sürdürülebilirlik bilincini artırmaya yönelik çalışmaları artırıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra çevresel faaliyetlere önem veriyor ve sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık belgelerimiz ile aksiyonlarımıza devam ediyoruz.

Şeffaf yönetim anlayışı ilkemizin bir yansıması olarak sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik parametrelerimizi dijital platformlarda müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Tüm bu çalışmalar doğaya saygı vizyonumuzu şekillendiriyor.  Önümüzdeki dönemde bu konudaki çalışmalarımızın kapsamını genişletmek, özellikle geri dönüştürülmüş elyaflardan ürettiğimiz ürün portföyünü genişleterek özel koleksiyonlar hazırlamak ve doğaya sunduğumuz katkıyı daha da artırmak istiyoruz.

Altınyıldız olarak sıkı sıkıya tutunduğumuz ve sürekli geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik bilincimiz, 2023 yılında da yatırımlarla, iş birlikleriyle, teknolojik uygulamalarla kendini gösterecek.

Saygılarımla,

YAVUZ SÖKÜN
Altınyıldız Tekstil - CEO